Геодетска опрема

image-3e05deca4e42810c7353b5cb62dffed7b517a28a6eab10770f0df3b954e75864-V

Нашата фирма во секојдневното работење ја користи следната геодетска опрема

-Тотална станица Leica 407
-Двофрекфентен GPS Leica
-Smart Station Leica
-Тотална станица со интегриран GPS (Smart Station)
-Еднофрекфентен GPS
-Прецизен нивелир
-Технички нивелир
-Ласерско метро