Елаборат

Пополнете ги потребните информации


OnLine Барање за Геодетски Елаборат

Со притискање ИСПРАТИ БАРАЊЕ, внесените податоци ги добиваме на разгледување. Врз основ на нив ќе ве контактираме. Проверете ги податоците и Поднесете Барање

Барањето се поднесува до
ГЕОДЕТ ДООЕЛ
Адреса: Александар Македонски 19а
Град: РАДОВИШ
Телефон: тел./факс 032/632500; моб. 071/222403
geodetrad@t-home.mk